Доц. д-р инж. Лидия Гълъбова преподава в Техническия университет –
София от 2003 до сега по дисциплините Индустриален мениджмънт,
Предприемачество, Иновационен мениджмънт и Мениджмънт на знанията.
В периода 2010 – 2012 работи в Глазгоуския Каледонски университет,
Обединено кралство като пост-докторант с със степния на името на Мария
Кюри. Специализира във Финландия, САЩ, Великобритания. Гост-
преподавател в FHS Куфщейн Тирол – Университет за приложни науки,
Австрия. Доц. Гълъбова е член е на Съюза на учените в България, ФНТС –
Съюза на специалистите по качество в България, British Academy of
Management и др. Публикува в списания като Journal of Intellectual Capital,
Personnel Review, Science and Public Policy, Journal of Human Resource Costing
& Accounting и др.