доц. Ия Петкова-Гурбалова работи като Ръководител направление „Стратегическо развитие, маркетинг, реклама” в Национален дворец на културата – НДК от 2015 г.

Тя е и редовен асистент в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Дисциплини: Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Лидерство в мултикултурна среда, Национални и организационни култури, Управление и развитие на организационната култура).

Ръководител на магистърска програма „Стопанско управление – Развитие на човешките ресурси“.

През 2017 година работи за Европейския парламент в Брюксел, Белгия, а през 2002 г. за „Институт за световни ресурс“и (WRI) във Вашингтон, САЩ.

Ия е работила още в социологическа агенция, като Ръководител Направление проекти, за финасови институции и неправителствени организации.

Автор е на курса „Иновации в организационната култура“ към магистратура „Иновационен диалог – бизнес, публични политики, социални иновации“ към ВУЗФ.