Елеонора Карнаса работи с едни от най-бързо развиващите се български компании като сертифициран консултант по оценка на иновационния капацитет от European Innovation Management Academy. Специализира Дизайн мислене (Design Thinking) в Interaction Design Foundation и University of Virginia, както и „Креативност, иновации и промяна“ в Pennsylvania State University.
В момента работи по проекти извън България за международни компании, които имат вътрешни акселераторски програми, като ING – Румъния и Германия и др.
Преди това е работила като ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ към Българската търговско-промишлена палата.
Основател е на Фабрика 360, консултантска агенция в областта на Service Design.