Иравaн Хира e генерален директор на „Хюлет-Пакард“ в България (HP) и на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център“.

Той работи в НР от стъпването на компанията в страната през 1998 г., като заема различни търговски и управленски позиции.

За постигнати високи професионални успехи е отличаван два пъти с членство в „Клуб на победителите“ на НР.

Преди да се присъедини към НР, Ираван Хира заема ръководни позиции в S&T България.

Има магистърска степен по изчислителна техника от Техническия университет в София.