Технически университет – Габрово
проф. дмн Стоян Капралов, Директор на Университетски център за работа с изявени студенти и ученици