Салим помага на основателите на стартиращи компании, като се фокусира върху практическите обучения. Салим живее в София, а основната му работа го ангажира в Лондон. Той е основател на Leancamp и партньор във Founder-Centric, Village Accelerator и 5 startups.