Самуел има опит като стажант в инвестиционната дейност в CBRE (Berlin, Germany) и Patron Capital (London, UK).

В момента следва Бизнес администрация – Банки и финансово дело в Lauder Business School (Vienna, Austria), преди това е завършил с отличие Националната природоматематическа гимназия в София.