Венеция Нецова е председател на борда и проектен лидер в Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE). В своя професионален път, тя е придобила опит в рамките на различни организации – корпорация, стартъп, публична администрация, НПО и собствен бизнес. Въпреки различните длъжности и позиции, обединяващият фактор е предприемачеството, консултирането и управлението на проекти.

Професионалният път на Венеция стартира през 2010 г., когато се включва в преподавателския екип на „Образователни технологии“ в сферата на предприемачеството, икономиката и маркетинга.  По-късно, вярвайки във важността на институциите за развитието на икономическата конкурентоспособност на държавата, Венеция се включва за период от четири години (2012 – 2016 г.) в екипа на отдел „Консултантски услуги в публичния сектор“ в КПМГ България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното успешно изпълнение. Сред изпълнените проекти, в които Венеция участва са „Модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“, „Мониторинг и верификация на сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и др., където придобива умения за участие и управление на екипи по международни стандарти, консултантски и други умения.

Паралелно с това Венеция преподава предприемачество и консултира стартъпи активно в рамките на проекта Th13teen Arts и Бизнес Бустър София. Следват други управленски ангажименти – като ИТ проджект мениджър в българо-австрийски стартъп, като съветник и ръководител на проекти към Министерство на икономиката, като собственик на компания за електронна търговия. И не на последно място – като ръководител на проекта Стартъп Навигатор, който цели стимулиране на предприемаческата дейност в България посредством видимост на добрите практики и свързване на различни заинтересовани страни.

Професионалният път несъмнено е маркиран и предначертан от образователни инициативи, сред които обучение по стратегически мениджмънт в Словения (2009), по предприемачество в САЩ (2010), бакалавър МИО (2012), обучение по Ключови консултантски умения (2015), Управление на проекти (2015 – 2018) и други.