Вяра Савова е юрист по образование, консултант и координатор на бизнес и not-for-profit проекти. Професионалните й интереси са в сферата на новите технологии, правото, регулациите и иновациите.

Завършила е право в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура с фокус права на човека (LLM in Human Rights, Conflict and Justice, Distinction) в School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, в Лондон, Великобритания.

От 2015 г. насам е част от екипа на „Лечение без граници“, като проектен координатор и е част от екипа на софийския клон на международната мрежа Legal Hackers.

Координатор е на проекта Homemade Green Sofia, съвместна инициатива на Innovation Starter и Cleantech Bulgaria.