В презентацията на "Център за креативно лидерство" ще откриете какво значи иновацията за съвременните мениджъри. Има два подхода: бизнес мислене срещу иновативно мислене. Първият може да ви убие, а вторият може да ви направи блестящи мениджъри. Организационната иновация има два компонента: лидерство за иновация и иновация за лидерство. Това означава бързо да се ориентирате да мислите по различен начин и да пробвате нови неща. И е абсолютно задължително микро-климатът в организационната структура на компанията да е такъв, че да позволява да замените бизнес мисленето с иновативно мислене.

Свалете презентацията тук: Innovation Leadership