Ние сме първата в България Агенция за иновации

Знаем как се правят инкрементални, радикални, подривни и пробивни иновации, как да оптимизираме вашите показатели R.O.E.R. (Return-On-existing-resources) и ROI (Return-On-Innovation). Обучаваме служителите на компаниите да ползват методологии за иновации, прокарваме правилните процеси, структури и пространства. Помагаме ви да стигате по-лесно до идеи за патенти, полезни модели и по-умни търговски марки, да ги регистрирате и да печелите от тях.

Основната ни цел е ръст на бизнеса чрез иновации във всеки негов аспект.

Реализираме бизнес, публични и образователни проекти с цел промяна на средата и на културата на иновации у нас. Мисията на компанията ни е България да се превърне във водеща eвропейска страна в областта на иновациите.

Консултантите, лекторите и фасилитаторите в екипа ни са завършили водещите на глобално ниво институции в областта на иновациите и работят с методологии, като Дизайн мислене, Систематична иновация, Lean, Lean Start Up и др. Ползваме услугите на международни консултанти по иновации от САЩ, Израел, Германия.

Основен международен партньор на компанията ни е IICM – Институтът за иновации и променящи се методологии в Германия.

Съвместно с Капитал, Икономедиа, сме основатели на първия голям международен форум за иновации у нас – Innovation Explorer, a в партньорство с водещите университети, основахме и първата Академия за иновации за студенти в България.

Сред нашите бизнес клиенти, за които предлагаме консултантски програми и обучения по иновации, са UniCredit Bulbank, Telenor, Coca-Cola и Coca-Cola Hellenic, HP България, Nestle България, Molson Coors, Девин, Comverse и др.

50% от дейността на компанията ни е non-for-profit инвестиция в култура на иновации. Проектите ни, свързани със социална отговорност, са част от нашата дългосрочна стратегия за промяна. Партнираме си с частния и публичния сектор, за да направим достъпни иновациите за деца и участваме в ключови проекти за иноватори, като 40 до 40 на Дарик Радио, UniStart, Фабрика за иновации и др.