Култура на иновации в организацията

Иновационна стратегия, Innovation Roadmap, New Product Development

Ние можем да ви помогнем да реализирате пълния потенциал на компанията си за иновации. Иновациите се случват, когато има структуриран и систематичен подход, и култура в компанията, която да ги фасилитира. Нашата работа ви помага по-бързо да идентифицирате към какви иновации да се насочите и как да ги реализирате с минимален ресурс.

Успехът на една компания в областта на иновациите минава през намирането на отговор на няколко последователни въпроса:

  • Каква е нуждата от иновации в компанията? стратегически въпрос за мястото на иновациите в бизнес стратегията на компанията.
  • Кои ресурси и умения са необходими на компанията? критичен въпрос за приоритета на иновациите в разпределянето на ресурсите.
  • Какви са етапите и действията, за да се постигне успех?детайлният план за постигане на желаното ниво на иновации в компанията.
  • Кога ще започнем?колкото по-рано, толкова по-добре, защото иновациите гарантират органичен ръст на бизнеса ви и конкурентоспособност.

innovation-roadmap

 

На какъвто и етап да е развитието на иновациите в компанията ви, ние предлагаме практически инструменти, които да подсигурят успеха ви:

Innovation Strategy (Иновационна стратегия). Иновационната стратегия е част от стратегията на компанията как да бъде различна и конкурентноспособна. Ако още не сте написали своята и не сте идентифицирали от какъв тип иновации имате нужда, може да се обърнете към нас. Ако вече имате иновационна стратегия и знаете накъде да насочите ресурсите си и какви подобрения ще правите в продуктите и услугите си, ние можем да ви помогнем, като ускорим процеса.

Co-creation и Problem Solving управление на проекти (Innovation Project Management) – ние управляваме проекти, които съдържат конкретни стъпки, време и ресурси за реализацията на co-creation сесия (процес на съвместно генериране на идеи с екипа на компанията, фасилитиран от специалисти по иновации) или problem solving (решаване на реален проблем на компанията чрез иновация и конкретен метод). 

Workshops. Методи и Инструменти ЗА ИНОВИРАНЕ (Methodologies and Knowhow)

Запознаване с базовите принципи на методите за генериране на иновативни идеи.

Уникалното предимство на нашата компания е екипът, обучен да работи практически с методологии и инструменти за генериране на креативни решения и иновации. SIT, Design Thinking, Lean, Lean Startup, са само част от методите, с които можем да ви бъдем полезни.

Ние водим еднодневни обучения и train-the-trainer курсове по:

Тези обучения ви помагат да научите практически как се генерират последователно и при нужда иновативни идеи, да осъзнаете къде вашата организация се намира в момента в иновативния си подход; да видите приложението на всяка методология върху казуси за иновиране на продукти, услуги, процеси и бизнес модели.

IMG_9689

Управление на вътрешни корпоративни инкубатори и акселератори

Много от клиентите ни вече имат свои вътрешни състезания по предприемачество, отделни екипи, които работят по свои проекти или нови бизнес модели, привличат студенти или старт-ъп компании да работят върху техни казуси.

Нашият екип може да ви помогне да структурирате такъв проект, като заложите правилните цели, мотивация и срокове пред екипа си. Ние осигуряваме менторска програма, критерии за оценка на иновационния потенциал на идеите и можем да съдействаме за бъдещата им имплементация в компанията.

Зала за иновации

D.house е първата специализирана зала за иновативни обучения в България. В нея провеждаме всички workshops, курсове и програми за инкубатори и акселератори, както и партнираме на събития с релевантно съдържание.

За да мислим иновативно и креативно е много важно да излезем извън обичайната си среда и зона на комфорт. В d.house има библиотека с книги по темата иновации и зона за отдих, зона за креативни сесии и бързо прототипиране на минимални-жизнеспособни продукти, зона за презентации

DSC_0075