Детелина Смилкова е вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – първото специализирано висше училище в България в областта на финансите, застраховането, бизнеса, мениджмънта и маркетинга.

В периода 2005-2009 г. е съветник на министъра на икономиката и енергетиката, а от 2007 г. е председател на Съвета на директорите на „Капман Енерджи Грийн Фонд“.

Специалист e по управление на проекти и иновации в организацията.  Председател e на „Бизнес Лейди Клуб България“ и e носител на наградата на списание „BG Business Review“ през 2012 г. за принос в развитието на образованието в България.

През 2016 година е преизбрана за председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора.

Детелина Смилкова