Наталия Митева – Телелинк.

Наталия Митева е Програмен директор „Образование“ във Фондация „Америка за България“. Управлява портфолио от програми, насочени към повишаване качеството на преподаване в българското образование, подготовка на ученици на професии на бъдещето, нови методи на преподаване, иновации в образованието и анализ на образователни политики. Наталия има магистърска степен по публични политики от Мерилендския университет в САЩ и е специализирала „Оценка на въздействието на програми за развитие“ към Отдела за оценка на Световната банка.