Иновации в криза

 

Този текст е подготвен като резюме на лекция от курса "Увод в систематичните иновации" за пролетно-летния семестър на 2019/2020 година. Лекция пета.