Дата: 28.04.2015

Основната цел на обучението беше да запознаем служителите от отдели Маркетинг, Реклама, ПР и Продукти на Девин АД с възможностите на Систематичната иновация за бързо генериране на нови инкрементални иновации. В края на деня работихме върху фаза за генериране на идеи за конкретен нов продукт на компанията.

IMG_0398