Дата: 19.05.2014
Фасилитатори: Красен Хинков, Владимир Илчев
Сертифицирани: 17 курсисти

На обучението присъства хетерогенен екип с представители от всички отдели на компанията, включително и Изпълнителния директор, Финансовия директор, Директор Реклама, Директор портфолио и др. 20 човека, разделени в 5 групи работиха върху идеи, свързани с иновации за уеб и нови продукти, благодарение на които се създаде изцяло нов процес за иновации в компанията.