SIT Open Seminar N1, Увод в систематичната иновация