SIT Open Seminar N2, Увод в систематичната иновация