Флорина

Дата: 12.12.2015

С екипа на Флорина, агенцията им и представители на Авенди работихме върху практически задачи за иновиране и реновиране на продукти и услуги в FMCG сектора.

Информацията още е поверителна.