Дата: 18.03.2016

1797523_490771041128485_3046673784428481623_n

25 служители от екипа на Helion Research, преминаха еднодневна практическа работна сесия върху методологията Систематично изобретателско мислене.

Сесията послужи, като подготовка за последващ Problem Solving Day и съкращаване и оптимизиране на процесите в компанията, с надграждащо обучение по Дизайн мислене.

В момента работим активно по оптимизиране на процесите на клиента.

1918220_490771031128486_1328280341879912163_n

12495073_493098760895713_8936387481713604006_n