Дата: 18.04.2016

13043425_501968146675441_7019886313507856834_n

40 служители от екипа на Telenor Bulgaria, преминаха еднодневна практическа работна сесия върху методологията Систематично изобретателско мислене. Обучението беше въвеждаща стъпка от цялостна програма, която ще запознае служителите с методите за иновиране и се осъществява в рамките на инициативата Learning days, която цели да надгражда и развива уменията и знанията на екипите всяка година.

13043624_501978143341108_8812585686026135036_n

13000293_501978616674394_6247413760049241719_n